AnnArt - muzyczna oprawa ?lubu

AnnArt - muzyczna oprawa ?lubu

Miejscowo??: Bydgoszcz i ca?a Polska
Wojewdztwo: Kujawsko-Pomorskie
Telefon: 691 965 545
E-mail: poczta@spiewaczka.pl
Strona www: http://www.spiewaczka.pl
Opis: Ka?da ceremonia, a na pewno ceremonia za?lubin, jest momentem niezwyk?ym, ktry chcieliby?my pami?ta?. Dlatego chcia?abym zaoferowa? Pa?stwu profesjonaln?, pi?kn? opraw? wokalno-instrumentaln? Mszy ?wi?tej, ktra sprawi, ?e ten szczeglny dzie? zarwno Pa?stwo, jak i Pa?stwa Bliscy, b?dziecie wspomina? przez d?ugie lata.
Dzi?ki swojemu wieloletniemu do?wiadczeniu i wiedzy z przyjemno?ci? b?d? s?u?y?a rad?, aby muzyka sta?a si? wspania?ym dope?nieniem tej szczeglnej ceremonii.
Zapraszam do mojego serwisu us?ug ?lubnych - www.spiewaczka.pl
Znajdziecie tam Pa?stwo:
- informacje o mojej ofercie,
- szczeg?y organizacyjne,
- opinie klientw,
- najcz??ciej zadawane pytania (FAQ),
- rezerwacje,
- propozycje uk?adu oprawy muzycznej mszy ?lubnej,
- cennik us?ug,
oraz repertuar ?lubny wraz z bardzo licznymi nagraniami, ktre stanowi? najlepszy dowd tego, jak wysok? jako?? us?ug oferuj?.
SWOJE US?UGI ?WIADCZ? NA TERENIE CA?EJ POLSKI
Zapewniam, b?dzie pi?knie, profesjonalnie i niezapomnianie.
Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich us?ug.
  
  • PKF STUDIO Fotograf ?lubny 
  • dj na wesele lublin - dj stru? 
  • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
  • Sklep z zaproszeniami ?lubnymi 
  • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm