wesela-sluby.rzeszow.pl - Czym do slubu

"CZYM DO ?LUBU"


Czym wybra? si? do ?lubu, aby by? to wyj?tkowy i niezapomniany dzie? ?! Pomys?w jest wiele, s? w?rd nich ca?kiem przyziemne i te niezwyczajne. Wszystko zale?y od Pary m?odej i ich oczekiwa?. Jak wiemy o gustach si? nie dyskutuje i s? narzeczeni, dla ktrych marzeniem jest podr? do ko?cio?a bryczk? lub powozem, a s? rwnie? pary, ktre zdecyduj? si? na klasyczne zabytkowe auta.

Jednak wybr pojazdu, jak i wiele innych elementw przyj?cia powinny ze sob? wsp?gra?.

To znaczy je?li zdecydujemy si? na nowoczesne przyj?cie, z pewno?ci? w dobrym gu?cie by?oby wynaj?cie najnowszych modeli aut sportowych lub luksusowej limuzyny. Je?li nowo?e?com bardziej odpowiada romantyczny charakter wesela alternatyw? mo?e by? starodawne auto w stylu retro a dla go?ci autobus z tamtej epoki.


Istnieje wiele osb zajmuj?cych si? zawodowo wypo?yczaniem takich aut. Zalet? niew?tpliwie jest to, ?e nie musimy si? dodatkowo martwi? o dekoracj? i kierowc?, zazwyczaj s? to koszty wliczone w cen?. Wa?ne aby przy wyborze zwrci? uwag? na odleg?o??, jak? auto musi do nas pokona? tego dnia. Cz?sto bowiem taki wynajem naliczany jest od pokonanych kilometrw b?d? te? od ilo?ci godzin, na jakie si? zdecydujemy. Nale?y si? rwnie? zastanowi? czy auto b?dzie nam potrzebne tylko do podwiezienia do ko?cio?a i sali weselnej, czy te? wykorzystamy je do sesji zdj?ciowej, co wiadomo wi??e si? z wyd?u?eniem czasu wypo?yczenia.

Je?li jednak m?oda para zdecyduje, ?e wynajem auta jest zbyt du?ym obci??eniem bud?etu, zawsze mo?na poszuka? ta?szych rozwi?za?. Jak na przyk?ad prywatne osoby oferuj?ce wynajem swojego auta wraz z przystrojeniem za do?? rozs?dne ceny lub te? kto? w rodzinie lub w?rd go?ci zgodzi si? nas podwie?? tego dnia.


Dla osb bardziej wymagaj?cych s? rwnie? inne alternatywy, ktre niekoniecznie wi??? si? z du?ymi
kosztami. Co raz modniejsz? staja si? ostatnio pojazdy, ktre nie pierwszy rzut oka w ogle nie
kojarz? si? z weselem ale dotycz? zainteresowa? narzeczonych. Na przyk?ad mi?o?nicy jedno?ladw
nie wyobra?aliby sobie innego wyboru w tym wyj?tkowym dniu jak motor, cz?sto rwnie? wielu
zaprzyja?nionych go?ci rwnie? tworzy kondukt weselny na swoich motorach.

 

Zobacz rwnie?:

 
  • Dom Weselny 
  • VENDER zesp? muzyczny 
  • Zesp? weselny Przeznaczeni 
  • Wynajem aut do ?lubu bez stawki godz. i 
  • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
  • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm