wesela-sluby.rzeszow.pl - Muzyka na weseleu a Zaiks

"ZAIKS A WESELE - KTO ZAP?ACI ?"

Nie wszyscy pewnie wiedz?, ale bawi?c si? na weselu przy muzyce, nale?y ui?ci? op?at? za mo?liwo?? odtwarzania utworw. Rodzi si? wwczas pytanie, do kogo ten obowi?zek nale?y Pary m?odej, zespo?u weselnego, Dj-a czy w?a?ciciela lokalu?
Takiego problemu nie maj? osoby organizuj?ce kameralne przyj?cie w domu przy odtwarzaczu CD, jednak
je?li w gr? wchodzi zarobkowe udost?pnianie pomieszcze? w celu zorganizowania imprez z wykorzystaniem
utworw obj?tych ochron? prawa, wwczas to organizator jest zobowi?zany do uzyskania zezwolenia czyli wykupienia licencji.

W przypadku, gdy organizujemy wesele w restauracji op?ata ZAIKS powinna by? zawarta w umowie z w?a?cicielem lokalu. Miejsca organizuj?ce przyj?cia maj? zazwyczaj wykupione d?ugoterminowe umowy na wykorzystywanie utworw tanecznych.
Je?li jednak korzystamy z domw weselnych i sami jeste?my organizatorami to na nas spoczywa ten obowi?zek. Nale?y wwczas z?o?y? odpowiedni wniosek, dost?pny na stronie Stowarzyszenia Autorw: www.zaiks.org.pl/uzytkownicy

Zobacz rwnie?:

 
  • Jacek Marciniak - DJ na wesele 
  • Wynajem aut do ?lubu bez stawki godz. i 
  • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
  • Fotografia ?lubna i wideo 
  • Kamerzysta na ?lub i wesele 
  • Eventime 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm