Niezb?dnik ?lubny - wesela-sluby.rzeszow.pl
Wybr sali weselnej

Wybr sali weselnej

"WYBR SALI WESELNEJ"Wybr sali weselnej nie jest wcale prost? decyzj?. To w?a?nie tam sp?dzimy z naszymi go??mi najwi?cej czasu tego wyj?tkowego dnia, dlatego przed podj?ciem decyzji nale?y si? dobrze si? zastanowi? i przeanalizowa? wszystkie... [czytaj...]

Prawne ABC

Prawne ABC

"PRAWNE ABC MA??ONKW"  Rozdzielno?? maj?tkowa Zniesienie wsp?w?asno?ci maj?tkowej (czyli wprowadzenie rozdzielno?ci maj?tkowej) nast?puje nie tylko przy okazji rozwodu. Kodeks ustanawia dwie podstawowe mo?liwo?ci zniesienia wsp?w?asno?ci:... [czytaj...]

Intercyza

Intercyza

"INTERCYZA" Intercyza jest jednoczesnym, dobrowolnym o?wiadczeniem woli przysz?ych ma??onkw, ktrzy zgodnie rezygnuj? z tworzenia wsplnego maj?tku dorobkowego. Polskie przepisy prawa rodzinnego okre?laj?, ?e w momencie zawarcia ma??e?stwa... [czytaj...]

Fotografia ?lubna

Fotografia ?lubna

"WIDEO ?LUBNE"Pi?kne i niepowtarzalne zdj?cia ?lubne to chyba marzenie ka?dej M?odej Pary, bo chyba nie ma wesela na ktrym nie znalaz?by si? fotograf. Czasem nawet w ramach ci?cia kosztw rezygnuje si? z kamerzysty ale posada fotografa zawsze jest... [czytaj...]

ciekawostki

  ?rd?o:wieszjak.pl?rd?o: Kobieta.pl?rd?o: Kobieta.pl ?rd?o: lula.pl ?rd?o: Kobieta.pl [czytaj...]

Oprawa muzyczna

Oprawa muzyczna

"OPRAWA MUZYCZNA"Nie od dzi? wiadomo, ?e podstaw? dobrej zabawy na weselu jest odpowiednia oprawa muzyczna zazwyczaj wi???ca si? z zatrudnieniem zespo?u. Jednak jak to w ?yciu bywa, wszystko zale?y czego oczekuj? Pa?stwo M?odzi i na co mog? sobie... [czytaj...]

Zabawy weselne

Zabawy weselne

"Zabawy i konkursy weselne" W co si? bawi? na weselu ??Tradycyjne polskie wesele nie mo?e odby? si? bez oczepin, przy?piewek i zabaw dla go?ci. G?wnym celem wszystkich zabaw weselnych jest rozruszanie i roz?mieszenie go?ci weselnych. Po?rd zabaw... [czytaj...]

Czym do ?lubu

Czym do ?lubu

"CZYM DO ?LUBU"Czym wybra? si? do ?lubu, aby by? to wyj?tkowy i niezapomniany dzie? ?! Pomys?w jest wiele, s? w?rd nich ca?kiem przyziemne i te niezwyczajne. Wszystko zale?y od Pary m?odej i ich oczekiwa?. Jak wiemy o gustach si? nie dyskutuje i... [czytaj...]

Prasa ?lubna

Prasa ?lubna

Prasa ?lubna Mamy nadziej?, i? informacje zawarte w naszym serwisie pomog?y Pa?stwu w przygotowaniach do tego wyj?tkowego dnia jakim niew?tpliwie jest ?lub. Jednak?e w celu zapewnia kompleksowej wiedzy na ten temat prezentujemy przyk?adow?... [czytaj...]

Wideo ?lubne

Wideo ?lubne

"WIDEO ?LUBNE" Film z wesela i ?lubu to chyba najbardziej wyczekiwany przez go?ci ale i przez samych nowo?e?cw moment, po tym jak ju? ?wiat?a po przyj?ciu dawno pogas?y. Nie da si? ukry?, ?e ka?dy niecierpliwie oczekuje rezultatu nagra? wideo.... [czytaj...]

Upominki dla go?ci weselnych

Upominki dla go?ci weselnych

"PREZENTY DLA GO?CI"  Dobrym zwyczajem staj? si? podzi?kowania dla go?ci weselnych w postaci drobnych upominkw. W ten sposb M?oda Para dzi?kuj? za przybycie i wsplne ?wi?towanie tego wyj?tkowego dnia za?lubin. Istnieje wiele pomys?w... [czytaj...]

Wybr sukni ?lubnej

Wybr sukni ?lubnej

"WYBR SUKNI ?LUBNEJ" Podstawowym kryterium przy wyborze kreacji jest zasada mwi?ca o tym, ?e suknia ma nas ubra? a nie przebra?. Aby Panna M?oda ?wietnie prezentowa?a si? w sukni ?lubnej powinna wybra? taki fason kreacji, ktry najlepiej... [czytaj...]

Uroda ?lubna w pigu?ce

Uroda ?lubna w pigu?ce

"URODA ?LUBNA W PIGU?CE"Ka?da Panna M?oda marzy o idealnym ?lubie a niezb?dnym elementem tego jest perfekcyjny wygl?d w tym wyj?tkowym dniu. Dlatego warto si? wcze?niej zastanowi? nad wszystkimi elementami naszego weselnego Image. Cz?sto spotykamy... [czytaj...]

Zaproszenia ?lubne

Zaproszenia ?lubne

"ZAPROSZENIA NA ?LUB" Zaproszenia ?lubne to pierwsza okazja do oficjalnego poinformowania swoich go?ci o nadchodz?cym wydarzeniu. Mo?e nie wzbudzaj? takiego zainteresowania jak wybr sukni czy sali weselnej, stanowi? jednak istotny element ca?ej... [czytaj...]

Wymiana dokumentw

Wymiana dokumentw

"WYMIANA DOKUMENTW PO ?LUBIE" Wraz ze zmian? stanu cywilnego czeka nas tak?e wymiana dokumentw. Oto kilka podpowiedzi, ktre dokumenty nale?y zmieni? po ?lubie. Zaraz po ?lubie nale?y wykona? kilka kopii aktu ?lubu. B?d? one niezb?dne do... [czytaj...]

Zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska

"ZMIANA NAZWISKA PO ?LUBIE" Tradycja nakazuje, by po ?lubie Panna M?oda, ju? jako ?ona przyj??a nazwisko m??a. Coraz cz??ciej jednak zdarza si?, ?e Panna M?oda decyduje si? zosta? przy swoim nazwisku, lub ??czy swoje nazwisko panie?skie z... [czytaj...]

Zodiakalne dopasowanie

Zodiakalne dopasowanie

"ZODIAKALNE DOPASOWANIE"  Wybierz swj znak zodiaku i sprawd? jak uk?adaj? si? Twoje mi?osne relacje z osobami spodinnych znakw. Przeczytaj kto b?dzie dla Ciebie idealnym partnerem, z kim po??czy Ci?p?omienne uczucie, a nad ktrym ... [czytaj...]

Terminarz ?lubny

Terminarz ?lubny

"TERMINARZ ?LUBNY" Aby nie pogubi? si? w nat?oku spraw zwi?zanych z organizacj? ?lubu i wesela, warto sporz?dzi? terminarz przygotowa?. Nie wiecie jak si? do tego zabra? ? Oto nasza propozycja: 18-12 miesi?cy wcze?niej. Dat? ?lubu oraz... [czytaj...]

?lub konkordatowy

?lub konkordatowy

"?LUB KONKORDATOWY" Podpisanie ustawy konkordatowej mi?dzy Polsk? a Stolic? Apostolsk? nast?pi?o w lipcu 1998. Od tego momentu ?lub zawarty tylko w Ko?ciele ma moc prawn? dzi?ki do??czeniu do niego formalno?ci, ktre do tej pory stanowi?y... [czytaj...]

?lub cywilny

?lub cywilny

"?LUB CYWILNY" ?lub cywilny jest formalno - prawnym usankcjonowaniem zwi?zku ma??e?skiego . Zawierany jest on w dowolnym Urz?dzie Stanu Cywilnego, zazwyczaj jest to jednak urz?d w?a?ciwy dla jednego z pa?stwa m?odych. Ceremoni? prowadzi... [czytaj...]

 

 
  • Kamerzysta na ?lub i wesele 
  • Jacek Marciniak - DJ na wesele 
  • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
  • Zesp? weselny Przeznaczeni 
  • PKF STUDIO Fotograf ?lubny 
  • Wynajem aut do ?lubu bez stawki godz. i 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm