wesela-sluby.rzeszow.pl - Prawne ABC

"PRAWNE ABC MAŁŻONKÓW"

 

Rozdzielność majątkowa

Zniesienie współwłasności majątkowej (czyli wprowadzenie rozdzielności majątkowej) następuje nie tylko przy okazji rozwodu. Kodeks ustanawia dwie podstawowe możliwości zniesienia współwłasności: umowną - kiedy oboje małżonkowie tak postanowią z sobie tylko znanych przyczyn, lub przymusową. Ta druga może być uzasadniona wieloma względami. Np. gdy mąż prowadzi hulaszczy tryb życia, trwoni majątek osobisty i rodzinny, to żona ma prawo zażądać jednostronnie przymusowego zniesienia współwłasności. Przymusowe zniesienie współwłasności sądy orzekają także wtedy, gdy jedno z małżonków prowadzi ryzykowną działalność zarobkową, np. grając na giełdzie, uprawiając hazard, odwiedzając kasyna, gdzie jednego dnia można wszystko stracić. Prawo przewiduje tylko dwa przypadki, kiedy rozdzielność majątkowa następowała z mocy prawa, automatycznie. Pierwszy wtedy, gdy małżonek zostawał decyzją sądy ubezwłasnowolniony, a drugi wtedy, kiedy małżonek prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i ogłasza upadłość. Ale w razie uchylenia zarówno ubezwłasnowolnienia, jak i upadłości, także z mocy prawa ustaje rozdzielność majątkowa małżonków. Wspólnota majątkowa może być więc zawieszana tylko okresowo.

Zmiany w prawie rodzinnym

 • Wprowadzono rozdzielczość majątkową z wyrównaniem dorobków. Niektóre małżeństwa decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, ale zwykle po zawarciu małżeństwa każde z nich zarabia inaczej. Jedno więcej, drugie mniej. W przyszłości, kiedy zdecydują się zrezygnować z rozdzielności majątkowej lub kiedy dojdzie do rozwodu, to w sukurs przychodzi zasada równania dorobków. Jeśli np. mąż lepiej zarabiał i więcej wnosił do gospodarstwa domowego, a żona mniej lub wcale, bo zajmowała się dziećmi, to żona może domagać się wyrównania dorobków.
 • Wprowadzono zasadę, że w przypadku zaciągnięcia długu tylko przez jednego małżonka, wierzyciel może skierować egzekucję do jego majątku osobistego oraz do wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z innej działalności zarobkowej (praw autorskich lub wynalazczych). Komornik nie może egzekwować długu z innych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego. Warto jednak pomyśleć o tym zawczasu, już w chwili zaciągnięcia długu przez jednego z małżonków. Jest to bowiem uwarunkowane zgodą drugiego.

Dorobek i jego obliczanie:

  Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej ustalającej, że między małżonkami od tej chwili będzie istniał system rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Otóż znaczy to, iż dorobek stanowią jedynie te przedmioty majątkowe, które małżonkowie sobie wypracowali. Istotny jest fakt, że dorobek nie obejmuje przedmiotów z majątku osobistego, który każdy z małżonków posiadał przed powstaniem między nimi tego ustroju. Dlatego też, aby móc ocenić wysokość dorobku trzeba przeprowadzić wyliczenie tzn. od wartości majątku każdego z małżonków w chwili przeprowadzania rozliczeń (ustanie ustroju) odjąć wartość majątku osobistego każdego z małżonków w chwili powstania tego ustroju oraz niektóre kategorie przedmiotów wymienionych poniżej. Do dorobku zaliczamy, takie przedmioty jak:
 • darowizny dokonane przez jednego z małżonków, ale bez darowizn na rzecz wspólnych zstępnych oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób, np. prezenty o niezbyt wielkiej wartości
 • usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego z nich, np. naprawa samochodu żony w warsztacie męża
 • nakłady i wydatki na majątek jednego małżonka z majątku drugiego z nich, np. wyremontowanie mieszkania, które odziedziczyła żona, ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym męża

 

 

Zobacz również:

 
 • RETRO AUTA DO ŚLUBU! 
 • Podkar. Pracownia Ślubna 
 • DJ NA WESELE 
 • Aauto do ślubu Jaguar XJ 
 • Abal zespół muzyczny 
 • DJ Grzesiek 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm