Regulamin - wesela-sluby.rzeszow.pl

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Katalogu firm i usług weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu


 1. Regulamin tego serwisu został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej i jest udostępniany Użytkownikom na zasadach określonych w poniżej.

 2. Administracja Katalogu firm i usług weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym Regulaminie i Polityce Prywatności.

 3. Korzystanie z Katalogu firm i usług weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu jest dobrowolne. W serwisie może zarejestrować się każda firma, podmiot gospodarczy, lub osoba prywatna świadcząca usługi w branży weselnej.

 4. Rejestrując się w serwisie, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin

 5. Dane osoby zgłaszającej są widoczne tylko i wyłącznie dla administratora serwisu. Dane będą weryfikowane wyłącznie w przypadku potwierdzania zgodności z informacjami podanymi w formularzu.

 6. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie (zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883)

 7. Dodawane „Wizytówki” powinny być tematycznie związane z serwisem.

 8. Zamieszczenie materiałów na stronie Katalogu firm i usług weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

 9. Użytkownik publikując na stronach Katalogu firm i usług weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu wszelkie treści, komentarze, zdjęcia, opinie, inne materiały oraz odnośniki wyłącznie na własną odpowiedzialność. Twórcy serwisu Katalogu firm i usług weselnych wesela.webmedia.linuxpl.eu nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników informacje i materiały.

 10. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i wpisów do katalogu. Podkreślamy jednak to, że w przypadku wyłapania przez moderatorów błędów we wpisach, mogą być one korygowane, np. błędy ortograficzne, korygowanie niepoprawnie sformułowanych danych kontaktowych, oznaczeń wpisów typu 01, !, itp. .Brak logo.foto profilowego uzupełniany jest grafiką serwisu.

 11. Administrator może odrzucić zgłaszany wpis Użytkownika bez podania przyczyny .

 12. Ogłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu będą niezwłocznie usuwane z Serwisu.

 13. Zabrania się reklamowania stron o podobnej tematyce oraz prowadzenia działań mających na celu zniszczenie danych zawartych w ramach serwisu.

 14. W przypadku zmian w trakcie emisji kampanii reklamowych lub rezygnacji z reklamy w serwisie, użytkownik zobowiązuje się skorzystać z formularza na stronie wesela.webmedia.linuxpl.eu/redakcja

 15. Umowa o świadczenie usług Płatnych drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy na stronie wesela-sluby.rzeszow.pl/redakcja na czas określony według wybranych opcji w ofercie.

 16. PŁATNE FORMY REKLAMOWE: kampanie banerowe, artykuły sponsorowane, prezentacje wizytówek i inne usługi płatne są publikowane po zaksięgowaniu należnej kwoty za zlecone usługi.

 17. Płatność za usługi następuje z góry na podstawie wystawionego rachunku. Wpłata za zamówioną usługę jest warunkiem rozpoczęcia jej emisji. Emisja następuję w dniu zaksięgowania należności na wskazanym na rachunku koncie.

 18. Administrator serwisu zastrzega sobie organizowanie PROMOCJI.

 19. Za wykupione usługi zostaje wystawiony rachunek.

 20. Reklamacje dotyczące wpisów w portalu należy zgłaszać pod adres email:  kontakt@wesela.webmedia.linuxpl.eu

 21. Użytkownik podając swój adres e-mail przy rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych oraz informacji dotyczących serwisu, w tym między innymi informacji o nowych ogłoszeniach, wpisach i komentarzach.

 22. Użytkownicy dodający do wpisów fotografie lub obrazy znaki graficzne powinni posiadać zgodę do korzystania z tych elementów, zgodnie z ustawą o prawach autorskich (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.) (sprost.: z 1994, Nr 43, poz. 170, zm. z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554, z 2000, Nr 53, poz. 637)

 23. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do administracji serwisu wesela.webmedia.linuxpl.eu

 24. Właścicielem i Twórcą serwisu wesela.webmedia.linuxpl.eu jest K. Hałoń

 25. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość przeniesienia serwisu na inny adres internetowy bez konieczności powiadomienia użytkowników.

 26. Właściciele Serwisu dołożą wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Właściciele Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

 27. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu

 28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 lipca 2014 roku.

 

Ochrona prywatności:

 

 1. Serwis wesela.webmedia.linuxpl.eu w pełni przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

 2. Serwis wesela.webmedia.linuxpl.eu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte z serwisu. Aby dokonać aktualizacji należy skorzystać z formularza do Edycji.

 3. wesela.webmedia.linuxpl.eu zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z dnia 18.07.2002 r),oświadcza, że osoba reprezentująca daną firmę, dodając wpis wyraża zgodę na przesyłanie do niej informacji handlowych.

 
 • cover band Kompania 
 • Profesjonalna Fotografia 
 • Dom Weselny 
 • Zespół muzyczny Haliśka B 
 • -KA-JA-BAND- 
 • Restauracja ADM 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm