wesela-sluby.rzeszow.pl - Terminarz ?lubny

"TERMINARZ ?LUBNY"

 

Aby nie pogubi? si? w nat?oku spraw zwi?zanych z organizacj? ?lubu i wesela, warto sporz?dzi? terminarz przygotowa?. Nie wiecie jak si? do tego zabra? ? Oto nasza propozycja:


18-12 miesi?cy wcze?niej.

 • Dat? ?lubu oraz rodzaj ?lubu (konkordatowy, cywilny). W przypadku ?lubu konkordatowego konieczny b?dzie udzia? w naukach przedma??e?skich.
 • Przygotujcie wst?pn? list? go?ci weselnych oraz wytypujcie ?wiadkw.
 • Wybierzcie i zarezerwujcie miejsce w ktrym odb?dzie si? przyj?cie weselne. Aby by? pewnym, ?e termin w lokalu b?dzie wasz nale?y podpisa? stosowne umowy i wp?aci? zaliczki nie wystarczy sama rezerwacja.
 • Stwrzcie bud?et weselny zastanwcie si? ile pieni?dzy zamierzacie przeznaczy? na uroczysto?? oraz jaki ma by? jej rozmiar.
 • Zorientujcie si? w ofertach zespo?w muzycznych lub Dj-w i dokonajcie rezerwacji

12-6 miesi?cy wcze?niej

 • Wybierzcie miejsce uroczysto?ci: Urz?d Stanu Cywilnego lub odpowiedni ko?ci?.
 • Zarezerwujcie fotografa oraz firm? ktra stworzy reporta? video z waszej uroczysto?ci.
 • Warto pomy?le? o ewentualnej podr?y po?lubnej (miejsce, czas, wizy, wymagane szczepienia), wst?pnie porozmawia? o urlopie w zak?adzie pracy.
 • Zamwcie termin w firmie dekoruj?cej sto?y, sal?, ko?ci? i samochd.

6 miesi?cy wcze?niej

 • Najwy?szy czas zdecydowa? o wyborze strojw ?lubnych pan M?ody ma jeszcze chwil? czasu, ale Panna M?oda powinna ju? zdecydowa? si? na fason, pomy?le? o dodatkach - welon, buty, bielizna. Uszycie sukni mo?e potrwa? nawet do 3 miesi?cy, poza tym im bli?ej sezonu ?lubnego tym wi?kszy t?ok w salonach i d?u?ej trzeba czeka? na przymiarki oraz odbir gotowej sukni. Poniewa? podczas przymiarki panna m?oda powinna mie? na sobie buty i stanik, ktre w?o?y w dniu ?lubu (wtedy najlepiej dopasowa? kreacj?) te elementy garderoby nale?y kupi? wcze?niej.
 • Ustalcie gdzie i kiedy odb?d? si? wieczory: panie?ski i kawalerski oraz jak one maj? wygl?da?.
 • Sprecyzujcie ostateczn? list? go?ci.
 • Poinformujcie kandydatw na ?wiadkw o waszym wyborze, zapytajcie ich o zgod?.
 • Wybierzcie i zarezerwujcie pojazd do ?lubu.

3 miesi?ce wcze?niej

 • Za?atwcie formalno?ci w ko?ciele i urz?dzie stanu cywilnego- nie mo?na tego zrobi? wcze?niej, gdy? niektre dokumenty s? wa?ne tylko przez kwarta?.
 • Wybierzcie i zamwcie zaproszenia ?lubne.
 • Je?li planujecie sporz?dzenie listy prezentw, zrbcie to teraz.
 • Kupcie obr?czki i oddajcie je do wygrawerowania inicja?w wybranka serca oraz daty ?lubu.
 • Rozwi??cie problem noclegw dla przyjezdnych go?ci.
 • Je?li przewidujemy intercyz? - wybierzcie si? do notariusza.
 • Wy?lijcie zaproszenia, tak by go?cie mieli czas zarezerwowa? czas na ten dzie? i potwierdzi? swoj? obecno??.
 • Potwierd?cie termin u fotografa i w firmie video.
 • ustalcie i skonfrontujcie przebieg uroczysto?ci w ko?ciele lub USC.
 • nie zapominajcie o sobie - zarezerwujcie termin wizyty u fryzjera, kosmetyczki, zacznijcie regularnie odwiedza? solarium.

1 miesi?c wcze?niej

 • Koniecznie ustalcie wszystkie szczeg?y przyj?cia weselnego - menu, alkohole, nakrycie, dekoracj? sto?u.
 • Wybierzcie i zamwcie tort weselny.
 • Zamwcie kwiaty - wi?zanki, stroiki do w?osw, butonierki Pana M?odego, kwiaty dla druhny, a tak?e - je?li istnieje taka konieczno?? - ziele? do dekoracji sto?w, ko?cio?a, sali ?lubw. Wi?zank? dla Panny M?odej w?a?ciwie powinien zakupi? Pan M?ody. ?eby jednak unikn?? pierwszych ma??e?skich nieporozumie?, warto dok?adnie przedyskutowa? ten problem, a najlepiej wsplnie wybra? si? do kwiaciarni.

2 tygodnie wcze?niej

 • Sprawd?cie, kto przes?a? potwierdzenia przybycia na ?lub i na tej podstawie ostatecznie zweryfikujcie list? go?ci.
 • Dokonajcie generalnej przymiarki strojw ?lubnych -Pani m?oda- ju? z prbn? fryzur? i makija?em.
 • Skontrolujcie drobiazgi: spinki do mankietw, bi?uteria, dodatki do w?osw, bielizna, kosmetyki. Zacznijcie rozchodzenia butw.
 • Urz?d?cie wieczory panie?ski i kawalerski.

Dzie? wcze?niej

 • Przygotujcie dokumenty i obr?czki.
 • Panna M?oda musi spakowa? swoj? kosmetyczk? - powinny si? w niej znale?? dodatkowe rajstopy, tabletki od blu g?owy, perfumy, kosmetyki, chusteczki, itp.
 • Odpr??cie si? i odpocznijcie. Wskazane jest rwnie? wcze?niejsze udanie si? na spoczynek.

Dzie? ?lubu

 • Pani m?oda powinna si? odda? w r?ce fryzjera i wiza?ystki, w tym czasie Pan m?ody powinien odebra? z kwiaciarni zamwion? wcze?niej wi?zank? ?lubn? i dodatki kwiatowe.
 • Bawcie si? dobrze a je?eli podczas ?lubu zdarzy si? co? nieoczekiwanego nie traktujcie tego jako katastrofy. Wed?ug powiedzenia co si? ?le zaczyna, dobrze si? ko?czy

Po ?lubie

 • Zwr?cie wypo?yczon? sukni? ?lubn?.
 • Rozliczcie si? z wykonawcami us?ug.
 • Za?atwcie w pracy, urz?dach, bankach formalno?ci.
 • Spakujcie walizki i wyjed?cie w zaplanowan? wcze?niej podr? po?lubn?.
 • Po ok. 2 tyg. mo?ecie odebra? z USC skrcone odpisy aktu ma??e?stwa.

 

Zobacz rwnie?:

 
 • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
 • Kamerzysta na ?lub i wesele 
 • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
 • Zesp? weselny Przeznaczeni 
 • PKF STUDIO Fotograf ?lubny 
 • Dom Weselny 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm