wesela-sluby.rzeszow.pl - Uroda ?lubna w pigu?ce

"URODA ?LUBNA W PIGU?CE"Ka?da Panna M?oda marzy o idealnym ?lubie a niezb?dnym elementem tego jest perfekcyjny wygl?d w tym wyj?tkowym dniu. Dlatego warto si? wcze?niej zastanowi? nad wszystkimi elementami naszego weselnego Image. Cz?sto spotykamy si? z dylematami w wyborze sukni, butów, makija?u czy fryzurze.

 

Przegl?damy wiele czasopism i poradników
i podobaj? nam si? ró?ne rozwi?zania, wa?ne jednak aby wszystkie te elementy stanowi?y dopasowan? ca?o??.
Podstawowym czynnikiem, do którego dobieramy pozosta?e dodatki jest suknia ?lubna. To do jej charakteru dopasowujemy bukiet, buty a tak?e makija? i uczesanie.


Decyduj?c si? na makija? ?lubny, kosmetyczka powinna doradzi? jaki by?by odpowiedni do naszej urody oraz do sukni, jej odcieniu i ilo?ci ozdób. Ponadto specjalistka powinna podkre?li? nasze atuty a ukry? mankamenty urody w tym celu mo?na si? umówi? na próbny makija? przed ?lubem i sprawdzi? czy nam odpowiada a tak?e czy jest trwa?y. Poza walorami estetycznymi makija? powinien utrzyma? si? przez wiele godzin, czasem w ekstremalnych warunkach dlatego warto zainwestowa? w kosmetyki dobrej marki.


Kolejnym dylematem w ?lubnych wyborach jest fryzura. W zale?no?ci od d?ugo?ci naszych w?osów mamy wiele mo?liwo?ci na uczesanie. Kolejnym czynnikiem s? te? ewentualne dodatki, takie jak welon, toczek, kapelusz, ?ywe kwiaty czy ozdobne grzebienie. Je?li mamy w?tpliwo?ci co do wyboru fryzury konsultacja z fryzjerk? powinna nam rozja?ni? sytuacj?. Warto zabra? ze sob? nasze ozdoby i zrobi? próbne uczesanie.

 

W dniu wesela to w?a?nie us?ugi kosmetyczki i fryzjerki zadecyduj? o naszym wygl?dzie, dlatego postarajmy si? zamówi? obie us?ugi do domu, a je?li to nie mo?liwe to wybra? salon w którym za?atwimy obie sprawy jednocze?nie.

 

 

Zobacz równie?:

 
  • Wynajem aut do ?lubu bez stawki godz. i 
  • Zespó? weselny Przeznaczeni 
  • VENDER zespó? muzyczny 
  • Fotografia ?lubna i wideo 
  • Dom Weselny 
  • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm