wesela-sluby.rzeszow.pl - Zabawy weselne

"Zabawy i konkursy weselne"

W co si? bawi? na weselu ??

Tradycyjne polskie wesele nie mo?e odby? si? bez oczepin, przy?piewek i zabaw dla go?ci. G?wnym celem wszystkich zabaw weselnych jest rozruszanie i roz?mieszenie go?ci weselnych.
Po?rd zabaw weselnych mo?na wyr?ni? zabawy integracyjne, wspomagaj?cych bli?sze poznanie si? go?ci, a zarazem podkre?lenie wa?nego momentu w ?yciu Pary M?odej. Zabawy weselne maj?ce zwi?zek z obrz?dem oczepin mo?e prowadzi? orkiestra, DJ, wodzirej, albo wybrani go?cie weselni po wcze?niejszych ustaleniach.
Nale?y pami?ta?, by wszystkie konkursy i zabawy weselne, maj?ce miejsce w trakcie oczepin i podczas ca?ego wesela, by?y zabawne, ale rwnie? nie ura?a?y uczu? ?adnego z go?ci. Istotne jest te? umiej?tne ich poprowadzenie go?cie weselni, ktrzy akurat nie bior? w nich udzia?u nie mog? czu? si? pomini?ci i znudzeni. Najlepiej wszystkie szczeg?y omwi? jeszcze przed weselem z zespo?em.

Wytyczne doboru i organizacji zabaw weselnych:

 • Uwzgl?dnij wiek osb do zabaw weselnych
 • Zwr? uwag? na zabawy integracyjne
 • Zachowaj dobry gust zabaw
 • Zaskocz go?ci weselnych
 • Umiar w ilo?ci zabaw
 • Prosta i zrozumia?o?? zasad zabaw weselnych
 • Unikaj zmuszania do picia
 • Nie wyci?gaj (wymuszaj) pieni?dzy od go?ci
Poni?ej przedstawiamy spis kilkunastu ciekawych zabaw weselnych, zarwno tych znanych, jak i mniej popularnych. Pomys?y na te zabawy wydaj? si? interesuj?ce, wybranie niektrych tych zabaw pozwoli unikn?? rutyny na weselu.
 • Podaj dalej
 • Przek?adanie jajek
 • Konkurs ta?ca
 • Dmuchanie w balonik
 • Wzek
 • Telegram z ?yczeniami dla Pary M?odej
 • Wy?cig cebulek
 • Zmiana marynarek
 • Wa?ek
 • Zakr?cony
 • Druga twarz
 • ?wistaki
 • Zabawa dla hazardzistw
 • Taniec z figurami
 • Zabawa w poci?g
 • Przechodzenie pod sznurkiem
 • Poznajmy si?
 • Taniec wykupny
 • Marynarki
 • Taniec na gazecie
 • Rodzinne sto lat
 • Kareta
 • Zabawa z krzes?ami
 • Lambada
 • Konkurs ta?ca
 • Sznurek
 • Druga twarz
 • Kuszenie Adama
 • Buciki weselne

 


Poni?ej zamieszczamy opis szczeg?owy wy?ej wymienionych zabaw weselnych.

Szczeg?owy opis zabaw weselnych.

Ch?tnych zapraszamy do zapoznania si? :-). Je?li kto? zna jak?? interesuj?c? zabaw?, ktrej opisu tutaj nie ma to prosimy przes?a? jej opis na nasz e-mail a na pewno j? zamie?cimy.
Zobacz rwnie?:

 
 • Dom Weselny 
 • Kamerzysta na ?lub i wesele 
 • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
 • Jacek Marciniak - DJ na wesele 
 • PKF STUDIO Fotograf ?lubny 
 • VENDER zesp? muzyczny 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm