wesela-sluby.rzeszow.pl - Miana nazwiska

"ZMIANA NAZWISKA PO ?LUBIE"

 

Tradycja nakazuje, by po ?lubie Panna M?oda, ju? jako ?ona przyj??a nazwisko m??a. Coraz cz??ciej jednak zdarza si?, ?e Panna M?oda decyduje si? zosta? przy swoim nazwisku, lub ??czy swoje nazwisko panie?skie z nazwiskiem m??a. Mo?liwo?ci jakie maj? nowo?e?cy w kwestii zmiany nazwiska:

Nazwisko M??a

Dla wielu kobiet przyj?cie nazwiska m??a ma ogromne znaczenie. Symbolizuje po??czenie si? obu rodzin i wsplne bycie obojga ma??onkw. Przyj?cie nazwiska jest te? wa?ne dla m??a. Dla niego jest to znak swoistego nabycia praw do ?ony. Kobiety, ktre p?no wychodz? za m?? i zd??y?y ju? zrobi? karier?, maj? publikacj? i s? rozpoznawalne po w?asnym nazwisku, niech?tne b?d? jego zmianie na nazwisko m??a. W pewnym stopniu, decyduj?c si? na nowe nazwisko, zaprzepaszczaj? dotychczasowe osi?gni?cia i musz? dalsz? cz??? kariery budowa? cz??ciowo od pocz?tku. Warto pami?ta? o tym, ?e biznesowi partnerzy nie zawsze b?d? wiedzie? o ?lubie i zmianie nazwiska.


Nazwisko dwucz?onowe

Takie rozwi?zanie jest dobrym kompromisem, pomi?dzy potrzeb? zachowania autonomii a potrzeb? przynale?no?ci do m??a. Niestety s? sytuacje, w ktrych przyj?cie nazwiska dwucz?onowego jest nie tyle niemo?liwe, co k?opotliwe. Jest tak w sytuacji, gdy oba nazwiska, zarwno ma??onki jak i ma??onka s? d?ugie.


Nazwisko ?ony

Cho? niezmiernie rzadko, to jednak zdarza si?, ?e to m?? przyjmuje nazwisko ?ony. Najcz??ciej dzieje si? tak w sytuacji, kiedy nazwisko m??a jest nieatrakcyjne b?d? wr?cz ?mieszne. W naszym spo?ecze?stwie jest to nadal rzadko spotykany wyj?tek, dlatego mo?e by? niekorzystnie odbierany przez otoczenie.

 

Zobacz rwnie?:

 
  • Zesp? weselny Przeznaczeni 
  • Dom Weselny 
  • Fotobudka Lublin - CrazyFocia 
  • VENDER zesp? muzyczny 
  • Wideofilmowanie wesel AleKadry 
  • Jacek Marciniak - DJ na wesele 
PARTNERZY:
Katalog stron

Katalog firm

Spis firm